Achievement

Academic Year (2021-2022)   

Sem-I  Winter – 2021

 

 Group A

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Aryan P. Kandalkar  (Sec. D) 9.92 90.33%
2 Mr. Aditya Y. Khupase  (Sec. B) 9.85 91.00%
3 Mr. Pranav N. Adhau  (Sec. A) 9.85 90.66%
4 Miss. Kshitija G. Ande  (Sec. C) 9.85 90.50%
5 Miss. Saloni S. Tembhe  (Sec. C) 9.85 90.33%

 

Group B

 

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Miss. Sakshi P. Nirmal  (Sec. E) 10 95.33%
2 Miss. Yashswi Y. Gandhak  (Sec. E) 10 94.33%
3 Mr. Shreyash R. Nandurkar  (Sec. E) 10 94.00%
4 Miss. Sejal S. Bherde  (Sec. E) 10 93.83%
5 Mr. Pratik R. Gabhane  (Sec. E) 10 93.66%
6 Miss. Ayushi A. Tasle  (Sec. E) 10 93.66%
7 Miss. Vaishnavi R. Dhurate  (Sec. E) 10 93.66%>

Academic Year (2021-2022)       

Sem-II    Summer – 2022   

Group A 

Rank Name of Student Pointer Percentage
1

Miss Yashswi Yogendra

Gandhak (Sec. E, AI&DS)

9.25 80.33%
2 Mr. Soham Ruprao Patil (Sec. G, EXTC) 9.1 79.83%
3 Miss. Miss. Apeksha R. Gadpayle (Sec. G, EXTC) 9.0 78.16%
4 Miss. Alina Kashish Khan (Sec. E, AI&DS) 8.8 74.83%
5 Miss Tanvi Gajanan Karale (Sec. E, AI&DS ) 8.7 77.67%

Group B 

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Mahesh Arunrao Ghongade (Sec. C, CSE) 9.75 83.00%
2 Miss. Aarti Vasant Sakhare (Sec. A, CSE) 9.65 83.16%
3 Mr. Rohit PanjabraoSontakke (Sec. B, CSE) 9.45 80.33%
4 Mr. Aditya Prabhakar Deshmukh (Sec. A, CSE) 9.30 78.50%
5 Mr. Abhishek Gopal Jaiswal (Sec. D, EE) 9.25 82.66%

Academic Year (2020-2021)       

Sem-I   Winter – 2020 

Group A

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Aniket D. Jadhav  (Sec.C) 10 96.83%
2 Miss. Samiksha D. Gulrandhe  (Sec.B) 10 96.83%
3 Mr. Jay R. Chandak   (Sec.C) 10 96.50%
4 Miss. Pranali B. Gajbhiye  (Sec.B) 10 96.33%
5 Mr. Sarvesh S. Udapurkar  (Sec.C) 10 96.00%
6 Mr. Vedant S. Thawali (Sec.C) 10 96.00%
7 Mr.  Aditya M. Gadge  (Sec.C) 10 95.83%
8 Miss.  Dipali S. Misal (Sec.B) 10 95.83%

 

Group B

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Manas P. Sable (Sec.E) 10 98.00%
2 Miss. Mayuri G. Bagde (Sec.E) 10 97.16%
3 Mr. Roshan D. Ingle (Sec. E) 10 96.83%
4 Miss. Sakshi S. Solanke (Sec. D) 10 96.83%
5 Miss. Vaishnavi G. Mokalkar (Sec. F) 10 96.83%
6 Miss. Vijaya D.Chapke (Sec. F) 10 96.67%
7 Mr. Vedant P. Raut (Sec. F) 10 96.50%
8 Miss. Sakshi S. Abruk (Sec. F) 10 96.33%

Academic Year (2020-2021)       

Sem-II  Summer – 2021 

Group A

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Manas P. Sable (Sec E) 10 98.16%
2 Miss. Kalyani S. Sonar  (Sec F) 10 98.16%
3 Miss Sakshi S. Solanke (Sec D) 10 98.00%
4 Miss.Vaishnavi G. Mokalkar (Sec F) 10 97.66%
5 Miss Vijaya D. Chapke (Sec F) 10 97.33%
6 Mr. Vedant P. Raut (Sec F) 10 97.16%
7 Mr. Yash N. Ruikar ( 10 97.16%

Group B

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Jay R. Chandak (Sec C) 10 96.66%
2 Miss. Samiksha D. Gulrandhe (Sec B) 10 96.66%
3 Mr. Himanshu A.Tarale (Sec B) 10 96.16%
4 Miss. Pranali B. Gajbhiye (Sec B) 10 96.16%
5 Miss. Nikita D. Kamnani (Sec C) 10 96.00%
6 Mr Aniket D. Jadhav (Sec C) 10 96.00%
7 Mr. Mayur S. Murarka ( Sec C) 10 95.83%
8 Miss. Nikita C. Dalal (Sec C) 10 95.83%
9 Miss Sharayu N. Konde (Sec B) 10 95.83%

Session 2019-2020(W-19)

Group A

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Arpit S. Mankar (Sec E) 9.45 82.66%
2 Miss. Shivani N. Gohatre (Sec E) 9.19 79.83%
3 Miss. Tejal A. Bokad (Sec A ) 9.04 81.83%
4 Miss. Harshada R. Kale (Sec D ) 9.04 80.33%
5 Mr. Jay L. Landge (Sec E) 9.0 78.16%

 

Toppers: Group B 

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Abhishek L. Shukla (Sec A) 9.4 81.66%
2 Miss. Sakshi S. Thakare (Sec A ) 9.2 79.17%
3 Mr. Tanmay H. Chudhari (Sec A ) 9.08 77.67%
4 Mr. Bhushan J. Nagale (Sec B ) 8.96 78.67%
5 Miss. Samruddhi N. Suroshe (Sec B ) 8.92 73.83%

Summer-2020 (Sem – II)

 Group A 

 

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Abhishek L. Shukla (Sec A) 10 90.00%
2 Miss. Sakshi S. Thakare (Sec B) 9.95 88.50%
3 Mr. Bhushan J. Nagale (Sec B ) 9.8 87.33%
4 Mr. Tanmay H. Chudhari (Sec A ) 9.8 87.17%
5 Miss. Samruddhi N.Suroshe (Sec B) 9.8 86.00%

Group B 

 

Rank Name of Student Pointer Percentage
1 Miss. Arpita S. Mankar (Sec E) 10 91.00%
2 Miss. Tejal A. Bokad (Sec C ) 10 89.88%
3 Miss. Shivani N. Gohatre (Sec E ) 9.95 88.83%
4 Miss Harshada R. Kale (Sec D ) 9.95 88.17%
5 Miss. Gauri R. Tayade (Sec D) 9.9 87.83%

First Year, Winter – 2018

  Group A 

 

Rank Name of Student Pointer

Percentage

 

1 Miss. Riddhi  V. Jajoo (Sec A) 10 91.50%
2 Miss. Vedanti S. Raut (Sec A) 9.72 92.33%
3 Miss. Vaidehi S. Date  (Sec B) 9.58 85.00%
4 Miss. Rupali Y. Rathi (Sec C) 9.54 86.50%
5 Mr. Vicky G. Chavan (Sec B) 9.42 84.33%

 

 Group B

Rank Name of Student Pointer

Percentage

 

1 Mr. Nikhil S. Tayade(Sec D) 10 93.50%
2 Mr. Rishikesh S. Deshmukh (Sec D ) 9.68 85.00%
3 Miss. Rakshita U. Dighade (Sec F) 9.6 85.66%
4 Mr. Rohan V. Tayde (Sec D) 9.44 80.00%
5 Mr. Pranav B. Chaudhari (Sec D ) 9.32 78.83%

Summer-2019

  Group A 

Rank Name of Student Pointer

Percentage

 

1 Miss. Kshitija S. Warhade (Sec E) 9.54 82.83 %
2 Mr. Rishikesh S. Deshmukh (Sec D) 9.04 79.33 %
3 Miss. Vishakha R. Dhande (Sec F) 8.88 72.83 %
4 Mr. Utkarsh G. Tale (Sec F) 8.33 72.83 %
5 Mr. Sarvesh P. Raghuvanshi (Sec F ) 8.29 72.66 %

Group B 

 

Rank Name of Student Pointer

Percentage

 

1 Miss. Rupali Y. Rathi (Sec C) 9.52 85.83%
2 Miss. Riddhi  V. Jajoo (Sec A) 9.52   85.16%
3 Mr. Shreyash U. Landge (Sec A) 9.24 81.66%
4 Mr. Ashutosh C. Deshmukh (Sec C ) 9.16 77.83%
5 Miss. Lavina R. Thakur  (Sec C) 9.16 77.16%

Semester – I (Winter – 2018)

Group – A

RANK Name of Student Pointer Percentage
1 Miss. Riddhi V. Jajoo (Sec A) 10 91.50%
2 Miss. Vedanti S. Raut (Sec A) 9.72 92.33%
3 Miss. Vaidehi S. Date (Sec B) 9.58 85.00%
4 Miss. Rupali Y. Rathi (Sec C) 9.54 86.50%
5 Mr. Vicky G. Chavan (Sec B) 9.42 84.33%

Group – B

RANK Name of Student Pointer Percentage
1 Mr. Nikhil S. Tayade(Sec D) 10 93.50%
2 Mr. Rishikesh S. Deshmukh (Sec D ) 9.68 85.00%
3 Miss. Rakshita U. Dighade (Sec F) 9.6 85.66%
4 Mr. Rohan V. Tayde (Sec D) 9.44 80.00%
5 Mr. Pranav B. Chaudhari (Sec D ) 9.32 78.83%

Semester – II (Summer – 2018)

Group – A

RANK Name of Student Pointer Percentage
1 Ku. Rupali S. Tayde (Sec H ) 9.88 90.33%
2 Ku. Vrushali R. Dharpawar (Sec E) 9.54 85.00%
3 Ku. Pratiksha S. Raut (Sec G ) 9.5 80.67%
4 Ankit G. Pote (Sec G ) 9.33 78.00%
5 Pratish S. Varma (Sec H) 9.29 79.00%

Group – B

RANK Name of Student Pointer Percentage
1 Suyash S. Nimbalkar (Sec B ) 9.8 84.00%
2 Ku. Pallavi H. Manne (Sec A) 9.52 84.33%
3 Dipesh R. Nakhale (Sec D) 9.32 83.33%
4 Chetan B. Gawande (Sec A) 9.28 80.17%
5 Ku. Nikita V. Mungne(Sec A) 9.24 82.83%

Semester – I (Winter – 2017)

Group – A

RANK Name of Student Pointer Percentage
1 Miss. Nikita V. Mungne (Sec A) 10 89.16%
2 Mr. Chetan B. Gawande (Sec A) 9.83 84.50%
3 Miss. Payal S. Mutyarapwar (Sec C) 9.67 84.83%
4 Mr. Prajwal R. Gawande (Sec C) 9.58 82.50%
5 Miss. Pallavi H. Manne (Sec A) 9.46 82.33%

Group – B

RANK Name of Student Pointer Percentage
1 Miss. Nilima D. Gawali (Sec H) 10 90.17%
2 Miss. Pratiksha S. Raut (Sec G) 9.92 85.83%
3 Mr. Taha Saifuddin Boringwala (Sec H) 9.68 81.83%
4 Miss. Rupali S. Tayade (Sec H) 9.64 89.00%
5 Miss.Vishakha N. Mandle(Sec E) 9.6 82.66%

Feedback / Queries

11 + 1 =